....Der er mangel på moderne co-living for studerende..There is a lack of modern co-living for students....

....Der er en massiv mangel på studieboliger i København og i andre nordiske studiebyer. Hvert år ved studiestart gentager historien sig. Aviserne er proppet med historier om studerende, der desperat prøver at finde et fast sted at bo til en rimelig pris. Og hvert år bliver det værre og værre. Samtidig ved vi, at mange af de studerende i dag gerne vil bo sammen med andre studerende. ..There is a massive shortage of student housing in Copenhagen and other Nordic education hubs. Each year at the beginning of the semester the story repeats itself. With papers full of stories about students desperately trying to find permanent housing at affordable prices. And each year it only gets worse. At the same time we know that many of today’s students are interested in co-living with other students. ....

....Der er ikke nok moderne co-living tilbud til studerende. Størstedelen af det, der bliver bygget i dag, er individuelle studie-lejligheder med kun begrænsede fællesarealer, ikke designet eller drevet til at nære fællesskabet. UMEUS ser sig selv som en del af løsningen til denne udfordring. Vi vil bygge attraktive co-living fællesskaber for studerende. Designet til studerende. Placeret i byen. Til rimelige priser. Sikkert og trygt. Og drevet professionelt. ..There is not enough modern co-living offers to students. The majority of what is being built today is individual apartments with only limited shared space, not designed or operated to foster community. UMEUS sees itself as part of the solution to this challenge. We are going to build attractive student co-living communities. Designed for students. Placed in the city. At affordable prices. Safe and secure. And professionally operated. ....

DK
 / 
GB