....UMEUS er version 2.0 af
co-living for studerende. ..UMEUS is version 2.0 of the student co-living experience. ....

....UMEUS er designet med inspiration fra det traditionelle co-living kollegium-koncept. Vi har taget kernekomponenterne med fokus på fællesskab fra de populære kollegier og opgraderet dem til en moderne setting. Det betyder specialdesignede og møblerede privatværelser og badeværelser, opgraderede fælles gangkøkkener plus store ekstra fællesområder. Med for eksempel fitness, læsesal, lounge-områder, café, vaskeri med mere. ..UMEUS is designed around the traditional dorm co-living concept. Taking the core community components from popular dorms and upgrading them to a modern setting. This means specially designed and furnished private rooms and bathrooms, upgraded hallway community kitchens plus extensive additional shared community space. Such as functional gyms, study zones, lounge areas, café, laundry and more. ....

....Hver centimeter af UMEUS er designet med nuværende studerendes liv i tankerne. For at give det bedste fundament for studerende til at vokse og at lykkes. Altid til rimelige priser, placeret på gode lokationer, i nærheden af bycentrum og uddannelsesinstitutioner. ..Every inch of UMEUS is purposefully designed with today’s students in mind. To provide the best foundation for students to grow and succeed. Always at affordable prices, placed in great locations, near city centres and educational institutions. ....

photo_03_lowres.jpg

....Fællesskab..CommunitY....

....Designet til at skabe en positiv co-living oplevelse for studerende. Dedikeret til at udvikle fællesskaber for studerende. ..Designed for a positive student co-living experience. Dedicated to developing student communities. ....

....Professionel..Professional....

....Co-living i høj kvalitet baseret på studerendes reelle behov (sikkert, trygt, pålideligt og på gode lokationer)...High quality co-living based on real student needs (safe, secure, reliable and in great locations). ....

FoundatioN

....Platformen til en succesfuld oplevelse som studerende og for personlig udvikling. Et sted der gør det muligt at lære og få erfaringer for livet. ..The platform for a successful student experience and personal growth. An enabler for learning and for life. ....


....UMEUS-bygning set udefra med fællesarealer i stueetagen (udkast)..Actual UMEUS building, seen from outside, with joint areas at ground level (preliminary)....

....UMEUS værelseseksempel, delvist møbleret (udkast)..UMEUS room example, partially furnished (preliminary)....

....Eksempel på fællesarealer: Professionel læsesal med grupperum (udkast)..Joint area example: professional study hall with group rooms (preliminary)....

DK
 / 
GB